สมาคมการท่องเที่ยวในฮิระอิซุมิ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ของการเดินทางทัวร์นำเที่ยว

หน้าแรกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ของการเดินทาง ≫ ทัวร์นำเที่ยว

การนำเที่ยว [บริเวณชูซอน-จิ]

ที่ตั้ง 9 อาซะ ซาคาชิตะ ฮิระอิซุมิ ฮิระอิซุมิ-โจ
โทร/โทรสาร (โทร) 0191-46-4203 (โทรสาร) 0191-46-4203

ค่าธรรมเนียม

ไม่รวมภาษี 1 ถึง 10 คน 11 ถึง 20 คน 21 ถึง 30 คน 31 ถึง 40 คน 41 ถึง 50 คน
ธรรมดา ¥3,300 ¥4,400 ¥4,950 ¥5,500 ¥6,050
นักเรียนประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย ¥3,300 ¥3,850 ¥4,400 ¥4,950 ¥5,500

*สำหรับ 50 คนขึ้นไป คิดเพิ่ม ¥500 ต่อทุก ๆ 10 คน
*ระยะเวลานำทัวร์อยู่ที่ 120 นาที

เครื่องบรรยายออดิโอไกด์พิพิธภัณฑ์ชูซอน-จิ ซันโคโซ

ค่าธรรมเนียม สามารถติดต่อขอยืมเครื่องบรรยายออดิโอไกด์สำหรับคำอธิบายของงานแสดงภายใน โดยเสียค่าธรรมเนียม
¥500 ต่อเครื่อง
ที่ตั้ง ติดต่อขอยืมได้ที่: ทางเข้าด้านใน ซันโคโซ
โทร/โทรสาร สำนักงานฝ่ายบริหารชูซอน-จิ
(โทร) 0191-46-2211 (โทรสาร) 0191-46-2216

กลุ่มนำทัวร์ โคโตะ ฮิระอิซุมิ

ที่ตั้ง ล่ามและสมาคมนำทัวร์ฮิระอิซุมิ
208 อาซะ ฮานาดาเทะ ฮิระอิซุมิ ฮิระอิซุมิ-โจ
โทร/โทรสาร (โทร) 0191-46-5710 (โทรสาร) 0191-46-3518
เวลาทำการ 9:00 ถึง 16:00 ปิดวันจันทร์
อีเมล kotoguide@swan.ocn.ne.jp

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมปกติ น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียมปกติต่อไกด์ :¥3,500
¥3,500 ต่อรถบัส
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากเกิน 2 ชั่วโมง คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่อชั่วโมง ¥1,000 ต่อรถบัส
  • อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมนี้สำหรับ 1 ถึง 20 คน หากมี 21 คนหรือมากกว่า จะคิดเป็น 2 กลุ่ม ไกด์ 1 คนต่อนักท่องเที่ยว 20 คน (ยกเว้นในกรณีมีรถบัสหลายคัน)
    ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ไกด์จะถูกประจำอยู่ที่วัดโมสึ-จิ เวลานำทัวร์อยู่ที่ 40 นาที
    ค่าธรรมเนียมสำหรับไกด์ที่วัดโมสึ-จิคือ ¥1000 ต่อนักท่องเที่ยวไม่เกิน 5 คน คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ¥200 ต่อนักท่องเที่ยว 10 คน และ ¥2000 ต่อนักท่องเที่ยว 11 คนหรือมากกว่านั้น

ล่ามและสมาคมนำทัวร์ฮิระอิซุมิ

ที่ตั้ง ล่ามและสมาคมนำทัวร์ฮิระอิซุมิ
208 อาซะ ฮานาดาเทะ ฮิระอิซุมิ ฮิระอิซุมิ-โจ
โทร/โทรสาร (โทร) 0191-46-5710 (โทรสาร) 0191-46-3518
เว็บไซต์ http://iwate-guide.sakura.ne.jp/ja/ja02.html
เวลาทำการ 9:00 ถึง 16:00 ปิดวันจันทร์
อีเมล info.ihiga@iwate-guide.sakura.ne.jp

ค่าธรรมเนียม

ไกด์ ¥10,000 สำหรับ 2 ชั่วโมงแรก
(คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่อชั่วโมงหากเกิน 2 ชั่วโมง) ¥5,000
*สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับค่าเดินทาง อาหาร ที่พัก และอื่น ๆ
คำแปล ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละการความต้องการ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
  • *ไกด์นำทัวร์จะมีบริการต่อเมื่อทำการจองเท่านั้น
    *สามารถจัดเตรียมการเดินทางเข้าและ/หรือออกจากอิวาเตะ
    *กรุณาใช้อีเมลหรือโทรสารในการสอบถามที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่น