สมาคมการท่องเที่ยวในฮิระอิซุมิ

ปฏิทินเทศกาล

หน้าแรก ≫ ปฏิทินเทศกาล

ปฏิทินเทศกาล

ท่านสามารถเข้าดู รายละเอียดใน คลิก ชื่อเหตุการณ์

วันที่ เทศกาล/อีเว้นท์ ที่ตั้ง รูปภาพ
1 ม.ค. เยี่ยมชมวัดครั้งแรกของปีใหม่ ชูซอน-จิ โมสึ-จิ ทัคโคคุ-โนะ-อิวายะ
20 ม.ค. เทศกาลโมสึ-จิ ฮัทซึคายะไซ โมสึ-จิ
ต้น ก.พ. ชูซอน-จิ เสะสึบุน โถงหลักชูซอน-จิ
ปลายเดือนเมษายน การประกวดนักแต่งกลอนทันคะ เทศกาล ชูซอน-จิ ไซเกียว ชูซอน-จิ
1-5 พ.ค. เทศกาลฤดูใบไม้ผลิฟูจิวาระ ฮิระอิซุมิ
อาทิตย์ที่ 4 ของ พ.ค. โมสึ-จิ โกคุซุย โนะ เอ็น โมสึ-จิ
29 มิ.ย. เทศกาลฮิระอิซุมิ บะโช เทศกาลบทกวีไฮคุแห่งชาติ  
20 มิ.ย. - 10 ก.ค. เทศกาลดอกไอริสโมสึ-จิ โมสึ-จิ
ปลาย ก.ค. เทศกาลฮิระอิซุมิ มิซุคาเคะ มิโคชิ ฮิระอิซุมิ
14 ส.ค. โน กองไฟกลางแจ้ง ชูซอน-จิ ชูซอน-จิ
16 ส.ค. เทศกาลฮิระอิซุมิ ไดมอนจิ ฮิระอิซุมิ(ภูเขาทาบาชิเนะยามะ)
15-30 ก.ย. เทศกาลพุ่มไม้โคลเวอร์ โมสึ-จิ โมสึ-จิ
20 ต.ค. - 15 พ.ย. เทศกาลดอกเบญจมาศ ชูซอน-จิ ชูซอน-จิ
1-3 พ.ย. เทศกาลฤดูใบไม้ร่วง ฟูจิวาระ ฮิระอิซุมิ