สมาคมการท่องเที่ยวในฮิระอิซุมิ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ของการเดินทางการเดินทางสู่ฮิระอิซุมิ

หน้าแรกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ของการเดินทาง ≫ การเดินทางสู่ฮิระอิซุมิ

แผนที่

ระยะเวลาและระยะทาง(มิถุนายน 2007)

JR โทโฮคุ ชินคันเซน (ไปยังสถานีอิจิโนะเซคิ)

 • โตเกียว—อิจิโนะเซคิ 2'10"
 • เซนได—อิจิโนะเซคิ 32"
 • โมริโอคะ—อิจิโนะเซคิ 43"
 • ชิน-ฮานามาคิ—อิจิโนะเซคิ 30"
 • ฮาจิโนะเฮะ—อิจิโนะเซคิ 1'25"

JR โทโฮคุ สายหลัก (ไปยังสถานีฮิระอิซุมิ)

 • อิจิโนะเซคิ—ฮิระอิซุมิ 8"
 • โมริโอคะ—ฮิระอิซุมิ 1'27"
 • ฮานามาคิ—ฮิระอิซุมิ 47"

ทางด่วนโทโฮคุ (ไปยัง ฮิระอิซุมิ-มาเอะซาวะ อินเตอร์เชนจ์)

 • อุราวะ อินเตอร์เชนจ์—ฮิระอิซุมิ-มาเอะซาวะ อินเตอร์เชนจ์
  5' (444.5 กม.)
 • เซนได-มิยากิ อินเตอร์เชนจ์—ฮิระอิซุมิ-มาเอะซาวะ อินเตอร์เชนจ์
  1'10" (99.4 กม.)
 • โมริโอคะ อินเตอร์เชนจ์—ฮิระอิซุมิ-มาเอะซาวะ อินเตอร์เชนจ์
  50" (80.3 กม.)
 • อิจิโนะเซคิ อินเตอร์เชนจ์—ฮิระอิซุมิ-มาเอะซาวะ อินเตอร์เชนจ์
  9" (11.5 กม.)
 • อาคิทะ ชูโอะ อินเตอร์เชนจ์—ฮิระอิซุมิ-มาเอะซาวะ อินเตอร์เชนจ์
  1'40" (143.7 กม.)

เครื่องบิน (ไปยังอิวาเตะ สนามบินฮานามาคิหรือเซนได)

 • ซับโปโร—ฮานามาคิ 55"
 • เซนโทเรีย—ฮานามาคิ 1'15"
 • โอซาก้า—ฮานามาคิ 1'20"
 • ฟุกุโอกะ—ฮานามาคิ 2'
 • ซัปโปโร—เซนได 1'10"
 • เซนโทเรีย—เซนได 1'10"
 • โคมัทสึ—เซนได 1'5"
 • โอซาก้า—เซนได 1'20"
 • ฮิโรชิมา—เซนได 1'35"
 • ฟุกุโอกะ—เซนได 2'

สถานีอิจิโนะเซคิ—สถานีฮิระอิซุมิ

 • [โดยรถไฟ] 8"
 • [โดยรถบัส] 20"
 • [โดยแท็กซี่] 15"

สถานีฮิระอิซุมิ—ชูซอน-จิ โมสึ-จิ วัดทัคโคคุโนะอิวายะบิชามอน ช่องแคบเกมบิเคอิ(อิจิโนะเซคิ) ช่องแคบเกอิบิเคอิ(อิจิโนะเซคิ)

 • สถานีฮิระอิซุมิ—ชูซอน-จิ 1.6 กม.
 • สถานีฮิระอิซุมิ—โมสึ-จิ 0.7 กม.
 • ชูซอน-จิ—โมสึ-จิ 1.6 กม.
 • สถานีฮิระอิซุมิ--วัด ทัคโคคุ โนะ อิวายะ บิชามอน 6.0 กม.
 • สถานีฮิระอิซุมิ-- ช่องแคบเกมบิเคอ 9.0 กม.
 • สถานีฮิระอิซุมิ--ช่องแคบเกอิบิเคอิ 18 กม.