สมาคมการท่องเที่ยวในฮิระอิซุมิ

มรดกโลกฮิระอิซุมิ

มรดกทางวัฒนธรรมของฮิระอิซุมิได้ถูกจารึกไว้ในรายชื่อมรดกโลก (คือ เพื่อให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก)
ในการประชุมครั้งที่ 35 ของคณะกรรมการมรดกโลก ที่จัดขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เดือนมิถุนายน 2011

หน้าแรก ≫ มรดกโลกฮิระอิซุมิ

มรดกโลกฮิระอิซุมิ

【ชื่อสถานท】

ฮิระอิซุมิ - วัด สวน และโบราณสถานแสดงให้เห็นถึงดินแดนพระพุทธศาสนาอันบริสุทธิ์

【ส่วนประกอบ】

【อะไรที่ทำให้ฮิระอิซุมิได้เป็นหนึ่งในมรดกโลก?】

ในฮิระอิซุมินั้นมีกลุ่มอนุรักษ์วัดและสวนต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นอยู่บนพื้นฐานของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะด้วยความคิดของผืนดินพระพุทธศาสนาอันบริสุทธิ์

วัดและสวนเหล่านี้ถูกสร้างให้เป็นโลกในอุดมคติ เป็นผลผลิตที่ได้อิทธิพลมาจากต่างประเทศและการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์ประสบผลสำเร็จในประเทศญี่ปุ่น

วิธีการนำเสนอโลกในอุดมคติบนพื้นฐานของศาสนาพุทธในฮิระอิซุมินั้นเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นอย่างมาก

ส่วนประกอบ

ชูซอน-จิ

ชูซอน-จิ เคอิได [สถานที่ทางประวัติศาสตร์พิเศษ]

ตามบันทึกของวัด เอนนิน(จิคาคุ ไดชิ เจ้าอาวาสคนที่สามของนิกายเทนได)ได้สร้าง ชูซอน-จิ ในปี 850 และใน 250 ปีต่อมา ฟูจิวาระ โนะ คิโยฮิระ ได้ย้ายที่ตั้งจากเอสะชิ(ในปัจจุบันคือเมืองโอชู)มายังฮิระอิซุมิ และได้เริ่มสร้างอาคารวัดขึ้นที่นี่ คิโยฮิระได้เริ่มสร้าง "เจดีย์สมบัติ" ซึ่งมีคนรู้เพียงไม่กี่คน และเป็นที่รู้จักในชื่อ ทาโฮ-จิ เป็นสิ่งแรก ต่อมาเขาได้สร้างศาลา 2 ชั้น เรียกว่า ไดโชจุ-อิน และสุดท้ายในปี 1124 ก็ได้สร้างคอนจิคิโด(ศาลาทองคำ)เสร็จสมบูรณ์ การตกแต่งของศาลาทองคำนั้นเป็นศิลปะเหนือคำบรรยายที่รวบรวมเทคนิคศิลปะที่ดีที่สุดใน 12 ศตวรรษของญี่ปุ่น

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

โมสึ-จิ

โมสึ-จิ เคอิได สึเคทาริ ชินจุชะ อะโตะ [สถานที่ทางประวัติศาสตร์พิเศษ]
โมสึ-จิ เทอิเอน[สถานที่ชมทัศนียภาพอันงดงามพิเศษ]

สวนวัดโมสึ-จิเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้กลายเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์และมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นพิเศษ เป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เยี่ยมยอด ตัววัดเองนั้นเหมือนกับ ชูซอน-จิ ได้ถูกสร้างขึ้นในปี 850 โดยเอนนิน(จิคาคุ ไดชิ เจ้าอาวาสคนที่สามของนิกายเซนได) การสร้างเริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 12 ในช่วงสมัยฟูจิวาระ โนะ โมโทฮิระ และสร้างเสร็จโดยฮิเดฮิระลูกชายของเขา ในจุดที่รุ่งเรืองมากที่สุด โมสึ-จิ เป็นที่มีศาลาและเจดีย์กว่า 40 แห่ง และที่พักของพระสงฆ์มากกว่า 500 แห่ง โถงหลักเอนริวจิถูกจัดเป็น "สถานที่ที่ไม่มีที่ใดเทียมเท่าในแผ่นดินทั้งหมด" โดยแหล่งข้อมูลในยุคกลาง สวนกลางสระน้ำชื่อว่า โออิซุมิไกเคะ ถือเป็นตัวอย่างเทคนิคการทำสวนที่สวยงามในยุคเฮอัน

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

คันจิไซโออิน อะโตะ

โมสึ-จิ เคอิได สึเคทาริ ชินจุชะ อะโตะ [สถานที่ทางประวัติศาสตร์พิเศษ]
คิวคันจิไซโออิน เทอิเอน [สถานที่ชมทัศนียภาพอันงดงาม]

คันจิไซโออิน ตั้งอยู่ข้างโมสึ-จิถูกสร้างโดยภรรยาของฟูจิวาระ-โนะ-โมโทะฮิระ ปัจจุบันมีแค่สวนของวัดเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่ สวนกลางสระน้ำไมซุรุกะอิเคะมีเอกลักษณ์ด้วยองค์ประกอบของชายฝั่งหิน ชายหาด และเกาะกลาง ศาลาพระอมิตาภพุทธะ(ศาลาอามิดะ) 2 ศาลาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสระน้ำ เป็นศาลาใหญ่และศาลาเล็ก พื้นที่ทั้งหมดได้กลายเป็นอุทยานประวัติศาสตร์และเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

มูเรียวโคอิน อะโตะ

มูเรียวโคอิน อะโตะ [สถานที่ทางประวัติศาสตร์พิเศษ]

วัดสำคัญสุดท้ายของฮิระอิซุมิได้ถูกสร้างในรูปแบบของศาลาอามิดะ (โฮโอโด) ของเบียวโด-อิน ของ อุจิ ซึ่งอยู่นอกเกียวโต แต่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ปัจจุบันพื้นดินของวัดเกือบทั้งหมดได้แปรสภาพกลายเป็นผืนนา คงเหลือไว้แต่สระน้ำ (รวมถึงเกาะกลาง) และหินศิลาฤกษ์ พื้นที่วัดเคยยาวจากเหนือสู่ใต้ ส่วนกลางเป็นแกนทิศตะวันออก-ตะวันตกขยายจากประตูฝั่งตะวันออกผ่านเกาะกลางและโถงหลักบนยอดเขาคินเคอิซัน ดังนั้นสำหรับผู้สักการะบูชาที่มูเรียวโคอินแล้ว ในวันที่กลางวันและกลางคืนเท่ากันซึ่งมีปีละสองครั้ง พระอาทิตย์จะตกตรงกับภูเขา จารึกถึงความสำคัญทางด้านศาสนาของฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นดินแดนอันผาสุขที่แสนบริสุทธิ์ของพระอมิตาภพุทธะ การออกแบบด้วยการคำนวณอย่างระมัดระวังนี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังวัด และความมีเอกลักษณ์ของศาลาพระอมิตาภพุทธะ ซึ่งเปรียบเสมือนได้ขึ้นสวรรค์ตะวันตกของพระอมิตาภพุทธะ ในการเตรียมการเพื่อการจารึกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก การขุดเจาะของสถานที่วัดนั้นได้พยายามที่จะรักษาและจัดการพื้นที่ภูมิทัศน์โดยรอบให้คงอยู่เอาไว้

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

ภูเขาคินเคอิซัน

ภูเขาคินเคอิซัน [สถานที่ทางประวัติศาสตร์]

ภูเขาคินเคอิซันตั้งอยู่ระหว่าง ชูซอน-จิ และ โมสึ-จิ ซึ่งเป็นที่กล่าวขานอย่างลือเลื่องว่ามีไก่ทองคำตัวผู้ตัวเมียคู่หนึ่งฝังอยู่บนยอดเขาเพื่อปกปักษ์รักษาเมือง แต่สิ่งนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์แต่อย่างใด แต่ทั้งนี้ฮิระอิซุมิก็ถูกคุ้มครองโดยพระสูตรที่ฝังอยู่ที่ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์คินเคอิโดยตระกูลของ โอชู ฟูจิวาระ ในแต่ละรุ่น เมื่อ มะสึโอะ บะโช ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแต่งบทกวีไฮคุ ได้มาเยือนฮิระอิซุมิและเขาได้สังเกตเห็นอย่างเศร้าใจว่า "มีแค่ภูเขาคินเคอิซันเท่านั้นที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง" ใกล้กับจุดเริ่มต้นทางเดินขึ้นภูเขาคินเคอิซันมีเจดีย์ 5 ชั้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสุสานของภรรยาของ มินาโมโตะโนะโยชิสึเนะ และบุตรของเขา ผู้ซึ่งเสียชีวิตไปพร้อมกับวีรบุรุษผู้ลี้ภัยในฮิระอิซุมิ

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

มรดกโลกของฮิระอิซุมิ - สถานที่ที่เกี่ยวข้อง

ในอนาคต

ฮิระอิซุมิได้ขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกโลก ซึ่งทำให้เป็นที่รู้จักถึงความสวยงามของอาคารและสวนที่สื่อโดยตรงให้เห็นถึงดินแดนพระพุทธศาสนาอันบริสุทธิ์ ประวัติศาสตร์ของฮิระอิซุมิและวัฒนธรรมนั้นมีหลายแง่มุม เราได้อธิบายโดยกว้างเกี่ยวกับคุณค่าที่หลากหลาย และสำคัญที่สามารถรู้สึกได้ถึงทั้งทรัพย์สินทางด้านวัฒนธรรมทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ พื้นที่ยานากิโนะโกโชและทัคโคคุโนะอิวายะ(เมืองฮิระอิซุมิ) พื้นที่หมู่บ้านโฮเนเดระ(อิจิโนะเซคิ) พื้นที่คฤหาสน์ชิโรโทริทาเทะ และ พื้นที่โชจากาฮาระไฮจิ(เมืองโอชู) เป็นโบราณสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของฮิระอิซุมิ เพื่อเป็นการประกาศให้โลกได้รับรู้เกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่คนพ้บได้ใน ฮิระอิซุมิ เราได้เพิ่มจุดประสงค์ในการขึ้นทะเบียนสถานที่อื่น ๆ ที่ค้นพบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

พื้นที่ ยานากิ โนะ โกโช

ยานากิโนะโกโช และ ฮิระอิซุมิ อิเซคิ-กุน [สถานที่ทางประวัติศาสตร์]

พื้นที่บริเวณนี้ใกล้กับแม่น้ำคิตะคามิกาวะด้านล่างของทาคาดาชิ เชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยของฟูจิวาระโนะคิโยฮิระและโมโตฮิระบุตรชายของเขา อย่างไรก็ตามการขุดเจาะฉุกเฉินเป็นเวลาหกปีตั้งแต่ปี 1988 ด้วยการวางแผนที่จะทำถนนเลี่ยงเมืองสายหลักซึ่งทำให้พบบางสิ่งที่น่าสนใจ การขุดเจาะอย่างต่อเนื่องทำให้พบกับพระธาตุที่ยังคงความสมบูรณ์ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 เป็นจำนวนมาก ชี้ให้เห็นว่า ยานากิโนะโกโช อิเซคิ เป็นศูนย์ราชการของฮิระอิซุมิ (ฮิระอิซุมิ โนะ ทาชิ) ที่ถูกบันทึกไว้ใน อาซุมาคากามิ ประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลโชกุนคามาคุระ ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการรักษาพื้นที่นี้ กระทรวงการก่อสร้าง (ปัจจุบันคือ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม) ได้เปลี่ยนเส้นทางการเลี่ยงเมือง ปัจจุบันแผนการนี้ยังดำเนินการต่อไป เพื่อฟื้นฟูพื้นที่บนพื้นฐานของการค้นหาทางโบราณคดี

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

ศาลาทัคโคคุ โนะ อิวายะ บิชามอนโด

ทัคโคคุ โนะ อิวายะ [สถานที่ทางประวัติศาสตร์]

เป็นที่กล่าวว่าวัดนี้ก่อตั้งในปี 801 โดยแม่ทัพ ซาคาโนะอุเอะ โนะ ทามุระมาโระ เพื่อระลึกถึงความสำเร็จในการปราบความวุ่นวายระหว่างประชาชนท้องถิ่น และเพื่อขอบคุณสำหรับการปกป้องของพระพุทธเจ้า และมีการกล่าวว่าเมื่อแม่ทัพซาคาโนะอุเอะ โนะ ทามุระมาโร ได้ทำลายการต่อต้านกฎจักรพรรดิ์ของคนท้องถิ่นในปี 801 เขาได้สร้างวัดนี้จัดบูชารูปปั้นบิชามอน (ท้าวเวสสุวรรณ ผู้ปกป้องทางทิศเหนือและกฎของพระพุทธศาสนา) จำนวน 108 องค์ และทำให้ ทัคโคคุ โนะ อิวายะ กลายเป็นวัดในสังกัดของวัดคุรามะเดระที่มีชื่อเสียงในเกียวโต ตามตำนานเกี่ยวกับการสู้รบครั้งนี้ซึ่งมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในสังคมยุคกลาง ผู้นำฝ่ายต่อต้าน อะคุโรโอ ได้ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำแห่งนี้เมื่อเขาได้พ่ายแพ้ต่อทามุรามาโร มินาโมโตะ โนะ โยริโทโมะ ผู้ก่อตั้งรัฐบาลโชกุนคามาคุระได้มาสวดมนต์ที่นี่ระหว่างทางกลับคามาคุระ วัดนี้ยังเป็นวัดที่มีการแกะสลักภาพพระพุทธเจ้าบนหน้าหินทางตอนเหนือสุดของญี่ปุ่นอีกด้วย

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

ก็จะส่งกลับ ไปยังหน้าบ้าน