สมาคมการท่องเที่ยวในฮิระอิซุมิ

เอกสารเก่าท่องเที่ยวในฮิระอิซุมิ

หน้าแรกเอกสารเก่าท่องเที่ยวในฮิระอิซุมิ ≫ คันจิไซโออิน อะโตะ

คันจิไซโออิน อะโตะかんじざいおういんあと

วัดอามิดะ(พระอมิตาภพุทธะ)ดินแดนบริสุทธิ์ที่มีสายลมพัดผ่าน

ที่นี่เป็นพื้นที่ของวัดที่ถูกกล่าวว่าสร้างขึ้นโดยภรรยาของโมโทะฮิระ ขุนนางฟูจิวาระรุ่นที่สอง เชื่อว่าดินแดนสวนอันบริสุทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่อย่างเกือบสมบูรณ์เป็นการทำตามคำแนะนำที่เขียนอยู่ในหนังสือสวนญี่ปุ่นอันเก่าแก่ ซาคุเทอิ-คิ ซึ่งเขียนในสมัยเฮอัน อ้างอิงจากการสร้างศาลาพระอมิตาภพุทธะน้อยใหญ่ทางชายฝั่งทางตอนเหนือของสระน้ำ และสวนนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของดินแดนบริสุทธิ์แห่งความผาสุขอันล้นพ้น

แผนที่โดยรอบ

หน้าหลัก