สมาคมการท่องเที่ยวในฮิระอิซุมิ

ปฏิทินเทศกาล

หน้าแรกปฏิทินเทศกาล ≫ ชูซอน-จิ เสะสึบุน

ชูซอน-จิ เสะสึบุนちゅうそんじせつぶんえ

นักซูโม่ทั้งชายหญิงร่วมกันโปรยถั่วให้กลุ่มมวลชนขนาดใหญ่ที่ ชูซอน-จิ เซะสึบุน
เครื่องราง มาเมะ ไดชิ ของชูซอน-จิจะช่วยปัดเป่า 7 ความโชคร้าย (ตามที่อธิบายในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา) และแสดงความมุ่งมั่นในการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ

วันที่ 3 ก.พ. (12:30, 14:30)
ที่ตั้ง โถงหลักชูซอน-จิ
ติดต่อ คณะกรรมการ ชูซอน-จิ เซะสึบุน 202 โคโรโมโนะเซคิ ฮิไรสุมิ อิวาเตะ 029-4195
(โทร) 0191-46-2211
(โทรสาร) 0191-46-2216

แผนที่โดยรอบ

หน้าหลัก