Hiraizumi Tourism Association

InformationGetting to Hiraizumi

HomeInformation ≫ Getting to Hiraizumi

Map

Times and Distances(as of June 2007)

JR Tohoku Shinkansen (to Ichinoseki Station)

 • Tokyo—Ichinoseki 2'10"
 • Sendai—Ichinoseki 32"
 • Morioka—Ichinoseki 43"
 • Shin-Hanamaki—Ichinoseki 30"
 • Hachinohe—Ichinoseki 1'25"

JR Tohoku Main Line (to Hiraizumi Station)

 • Ichinoseki—Hiraizumi 8"
 • Morioka—Hiraizumi 1'27"
 • Hanamaki—Hiraizumi 47"

Tohoku Expressway (to Hiraizumi-Maesawa IC)

 • Urawa IC—Hiraizumi-Maesawa IC
  5' (444.5km)
 • Sendai-Miyagi IC—Hiraizumi-Maesawa IC
  1'10" (99.4km)
 • Morioka IC—Hiraizumi-Maesawa IC
  50" (80.3km)
 • Ichinoseki IC—Hiraizumi-Maesawa IC
  9" (11.5km)
 • Akita Chuo IC—Hiraizumi-Maesawa IC
  1'40" (143.7km)

Airplane (to Iwate-Hanamaki or Sendai Airport)

 • Sapporo—Hanamaki 55"
 • Centrair—Hanamaki 1'15"
 • Osaka—Hanamaki 1'20"
 • Fukuoka—Hanamaki 2'
 • Sapporo—Sendai 1'10"
 • Centrair—Sendai 1'10"
 • Komatsu—Sendai 1'5"
 • Osaka—Sendai 1'20"
 • Hiroshima—Sendai 1'35"
 • Fukuoka—Sendai 2'

Ichinoseki Station—Hiraizumi Station

 • [By Train] 8"
 • [By Bus] 20"
 • [By Taxi] 15"

Hiraizumi Station—Chūsonji, Mōtsūji, Takkoku no Iwaya Bishamon Temple, Gembikei Gorge (Ichinoseki), Geibikei Gorge (Ichinoseki)

 • Hiraizumi Station—Chūsonji 1.6km
 • Hiraizumi Station—Mōtsūji 0.7km
 • Chūsonji—Mōtsūji 1.6km
 • Hiraizumi Station--Takkoku no Iwaya Bishamon Temple 6.0km
 • Hiraizumi Station--Gembikei Gorge 9.0km
 • Hiraizumi Station--Geibikei Gorge 18km