HIRAIZUMI ดินแดนบริสุทธิ์ของโลก

มรดกทางวัฒนธรรม ของ Hiraizumi ได้รับการ ลงทะเบียนใน เว็บไซต์ มิถุนายน มรดกโลก ในปี 2011

สภาพที่ปรากฎของสวนโมซือจิ

สภาพที่ปรากฎของสวนโมซือจิ

สวนแห่งแดนสุขาวดี เป็นโลกแห่งพระพุทธศาสนา แสดงให้เห็นถึงความสงบสุข ลักษณะเด่นของสวนสุขาวดีทั่วประเทศที่เหมือนกันคือศาลาที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานเป็นศูนย์กลาง ด้านหน้าเป็นสวนที่มีสระน้ำ แต่ที่ฮิระอิซูมิจะพิเศษกว่าตรงมีทัศนียภาพของภูเขาอีกด้วย
โออิซูมิของโมซือจิถูกสร้างให้สระน้ำมองเห็นเป็นทะเล ด้านทิศตะวันตก จะมีภูเขาหินของแถวทะเลโผล่ให้เห็นล่องลอย(ภูเขาที่คนสร้างขึ้น) สัมพันธ์กันกับทิศตะวันออกมองเห็นเส้นของแนวชายฝั่งทะเล เป็นเส้นโค้งที่นุ่มนวล(หาดทราย) แสดงให้เห็นว่าหินที่โดนคลื่นมากมายและโดนลมมากมาย (เกาะแก่ง)
น้ำในสระมีการดึงน้ำใส่(ยาริมิสุ) เป็นเอามาใช้ใหม่จากแม่น้ำทานิกาวะ ด้านหลังเขาโทยามะมีน้ำตกของน้ำฝน น้ำพุไหลมมาอย่างสงบ ยาริมิสุจะไหลผ่านทะเล จะถูกดึงมาใช้ใหม่ที่โออิซูมิจะพ่นลงไปยังสระน้ำ ทั้งหมดนี้เป็นการแปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดบรรยากาศขึ้น
ในอดีตคนญี่ปุ่นมีความนับถือในธรรมชาติ เชื่อว่าภูเขาก็มีเทพของภูเขา แม่น้ำก็มีเทพเจ้าแม่น้ำ ทะเลก็มีเทพเจ้าของทะเล โลกนี้ผสมผสานกันกับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเฝ้าดูอยู่ ไม่ใช่เพียงแค่เอารูปภายนอกของทิวทัศน์ธรรมชาติเท่านั้น แต่เป็นการจัดสวนที่นำเอาความศรัทธามาทำให้เกิดเป็นรูปร่าง และเทพเจ้าของพื้นที่นี้ก็คอยเฝ้าปกปักษ์รักษาพระพุทธศาสนาที่สำคัญยิ่งให้คงอยู่ถึงปัจจุบัน
อีกอย่างหนึ่งคือ หินที่กระจากอยู่หน้าสวนของวัดใหญ่นั้น ได้นำมาจากหินก้อนใหญ่มากระจาย แสดงออกมาเป็นบริเวณหาด เกาะ ยาริมิสุ เกาะกลางน้ำ และเป็นเขาโทยามะ เรียกได้ว่าเป็นทิวทัศน์ธรรมชาติที่แสดงให้คิดได้ในหลายๆ บรรยากาศที่แตกต่างกัน เป็นการสร้างขึ้นในโลก แต่ภายในความหมายที่ลึกซึ้งแล้วโมซือจิไปก้าวไปมากกว่านั้น ได้แสดงให้เห็นถึงในบรรยากาศของโลกแห่งแดนสุขาวดี โลกแห่งพระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริง ทำให้อยากลองมโนภาพดูว่า ทำไมถึงได้มีสร้างวัด สร้างสวน ขึ้นมา

เจ้าอาวาสวัดโมซือจิ

ก็จะส่งกลับ ไปยังหน้าบ้าน