สมาคมการท่องเที่ยวในฮิระอิซุมิ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ของการเดินทางการเดินทางรอบฮิระอิซุมิ

หน้าแรกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ของการเดินทาง ≫ การเดินทางรอบฮิระอิซุมิ

เช่ารถยนต์และจักรยาน

เช่ารถ
  ราคา ข้อมูล
รถเช่า ฮิระอิซุมิ 5 คน ¥2000 /3 ชม. ≦ 30 กม.
10 คน ¥4000 /3 ชม. ≦ 50 กม.
0191-46-4190
เช่าจักรยาน
  ราคา ข้อมูล
ทัวร์นกนางแอ่น
(ในสถานี)
¥500 /2 ชม. (+¥200 / ชม. ที่เกินเวลา)
¥1000 /วัน จักรยาน 100 คัน
(ปิดเมื่อฝนตกหรือหิมะตก)
0191-46-5086
เช่ารถยนต์และจักรยาน
  ราคา ข้อมูล
โกลด์เรนต์ ฮิระอิซุมิ จักรยาน ¥500 /2 ชม. ¥1000 /วัน
จักรยานไฟฟ้า ¥600 /2 ชม. ¥1300 /วัน
(+¥200 / ชม. ที่เกินเวลา)
รถยนต์ ¥2000 /3 ชม. ≦ 30 กม.
¥3,500 /6 ชม. ≦ 30 กม.
0191-46-4031

แท็กซี่/รถบัส

แท็กซี่
  ข้อมูล
แท็กซี่อิจิโนะเซคิ 0191-46-2101
แท็กซี่ท่องเที่ยวนาโนะฮานะ 0191-23-1111
แท็กซี่เคนนัน 0191-46-2336
อิจิโนะเซคิ ชูโอ โคสึ 0191-31-3333
แท็กซี่อาอิ 0191-25-6666
รถบัสท้องถิ่น
  เส้นทาง ข้อมูล
อิวาเตะเคน โคสึ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จัสโก้ อิจิโนะเซคิ-มาเอะซาวะ
ทุกวัน
0191-23-4250